Berusaha Membangun Masjid

Pernah mendengar ada yang mengatakan, barangsiapa membantu seseorang menemukan jodohnya akan mendapat pahala sebuah masjid. Masjid adalah tempat ibadah, tempat untuk orang-orang beribadah, begitu pula dengan pernikahan yang semua aktivitas di dalamnya bernilai ibadah, jika diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Maka dengan membantu seseorang membangun sebuah rumah tangga, seperti mendirikan masjid yang pahala orang-orang beribadah akan terus mengalir ke diri kita juga. Saya penasaran, saya cari di kitab Hadis Shahih Muslim dan browsing di google, tetapi tidak menemukan kalau pernyataan tersebut hadis shahih atau bukan.

Saya malah ketemu hadis ini,

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah bin Yazid dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Abu Ruhm ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik pertolongan adalah menjodohkan dua orang (seorang laki-laki dan perempuan) dalam pernikahan.” (HR Ibnu Majah)

Continue reading