SABAR

“Hai orang yang beriman! Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu …” (QS Ali Imran [3]: 200)

“Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS Az-Zumar [39]: 10)