Thaharah (1)

Thaharah menurut bahasa artinya bersih, suci dan menurut hukum syariat adalah menghilangkan hadas atau najis. Alat untuk bersuci ialah air, tanah, dan batu. Hukum bersuci dari hadas dan najis adalah wajib. Bila tidak mendapatkan air hendaklah bertayamum.

Islam mengajak umatnya untuk bersuci. Suci lahir, suci batin, dan suci segala-galanya. Firman Allah QS Al-Baqarah [2]: 222, “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

Continue reading